Ana Sayfa / DEVLET DESTEKLERİ / Evde Bakım Maaşı Kimlere Bağlanır, Şartları Nelerdir?

Evde Bakım Maaşı Kimlere Bağlanır, Şartları Nelerdir?

Evde bakım maaşı ile ilgili yanlış bilinen, bu paranın her engellinin hakkı olduğu düşüncesidir. Ancak, durum hiç te öyle değildir. Bu para, bakıma muhtaç ve geliri düşük olan engellilerin bakımları için ödenir. Bu bakım ücreti Devlet tarafından karşılanmaktadır. Evde bakım maaşı adı verilen bu ödenek, engellinin yaşadığı evdeki gelirin düşük olması dolayısı ile engellinin bakımının yapılabilmesi için Devlet tarafından yapılan yardımdır. Bu ödenek gelir olarak hesaplanamaz.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Bakıma muhtaç engellilerin ailelerine yapılan bu ödenekten yararlanabilmek için üç şart aranmaktadır. Evde bakım maaşı almak için gerekli şartlar aşağıdaki gibidir:

l Tam teşekküllü bir hastanenin heyet kurulu tarafından düzenlenmiş, % 50 engelli ve “ağır engelli” bölümünde “evet” yazan bir rapor gerekmektedir. Buradaki “ağır engelli” tanımlaması, engelli kişinin günlük hayatını yardım almadan idame ettiremeyeceğine sağlık kurulu tarafından karar verilmesi gerekir. Küçük çocuklardaki engelin tespit edilmesi için yaşının ilerlemesi beklenir. Yaşıtlarına göre gerilik, yaşları ilerledikçe net olarak ortaya çıkar. Bu durum, küçük yaşlardaki çocuklar için alınan sağlık raporunda engel oranının tespiti açısından zorluk yaşanmaktadır. Bu nedenle, küçük yaştaki çocukların raporları süresiz değil de, 1 ya da 2 senelik olarak düzenlenmektedir. Ayrıca, “ağır engelli” ibaresi de işaretlenmemektedir.

Ağır engelli tanımı genellikle, yemek yeme, tuvalet ve banyo ihtiyacı gibi günlük yaşamsal faaliyetleri kendi başına yerine getiremeyen veya getirmekte zorlanan ve yaşamını idame ettirebilmek için sürekli birinin yardımına ve bakımına ihtiyaç duyanlar için kullanılır.

Engellinin yaşadığı evdeki tüm yaşayanların kişi başı geliri net asgari ücretin 2/3’ünü geçmemesi gerekir. Kişi başı gelirin hesaplanabilmesi için hanede ikamet eden kişilerin tüm gelirleri toplanır ve hanede yaşayan kişi sayısına bölünerek bulunur. Ayrıca, yükümlü olmadığı halde, engelliye bakanlar için hanedeki gelirlerin tümü hesaplanmaz. Burada engellinin gelirinin net asgari ücretin 2/3’ünü geçmemesi gerekir. Tüm bu şartları karşılayan kişiler evde bakım maaşı alabilirler. Bunun için bulundukları yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüğüne başvuru yapabilirler. Başvuru esnasında engellinin götürülmesi gerekmemektedir. Başvuru sırasında bazı evraklar istenecektir. Bu belgeleri tamamladıktan sonra evde bakım maaşı için başvuru yapılabilir.

Evde Bakım Maaşı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İlk başvuru sırasında götürülmesine gerek olmayan ancak, evde bakım maaşı için gerekli evraklar şunlardır.

  • Tam teşekküllü hastaneden alınan ve ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporunun fotokopisi,
  • Ağır engelli bireyin ve ona bakacak olan bakıcının nüfus fotokopileri,
  • Engelliye ait 2 adet fotoğraf,
  • Hanede yaşayan bireylerin tamamının belirtildiği, muhtarlıktan alınacak olan kimlik bildirim formu,
  • Hane halkının gelir durumunu gösteren gelir durumu beyan belgesi ve evde bulunan ve gelir olan herkesin maaş bordroları,
  • Hane halkının mal varlıklarına ilişkin tapu veya ruhsat fotokopileri
  • Varsa engellinin öğrenim durumunu gösterir belge,
  • Engellinin anne ve babası ayrılmış ise boşanma kararının fotokopisi,
  • Engellinin vasisi varsa, vasi atanmasına ilişkin mahkeme kararının fotokopisi.

Yukarıdaki tüm evraklar ile müracaat yapıldıktan sonra, Aile ve Sosyal Politikalar İl veya İlçe Müdürlüğünce oluşturulan bir heyet ev ziyareti yapar ve engellinin ev durumu ile ilgili bir rapor hazırlar. Eğer tüm şartlar yerine gelmişse, engelli için evde bakım aylığı bağlanır. Bu ücret İl Müdürlüğü tarafından engellinin yakınına ödenir. Bakım heyeti, engellinin evde bakım aylığı bağlanması için gerekli kriterlere uygun olmadığını tespit ederse veya verilen bilgilerde yanlış beyan varsa evde bakım maaşı red edilir. Bu karar 1 ay içinde müracaat eden kişiye yazılı olarak bildirilir. Bu karara itiraz edilebilir ve kurum tarafından farklı kişilerden oluşan başka bir heyet eve gönderilir. Buy heyetin verdiği karar nihai karardır.

Benzer Yazılar

2022 Engelli maaşı

2022 Engelli Maaşı Ne Kadar? Engelli Maaşı Ne Zaman Alınacak?

2022 Engelli Maaşı Artık Aylık Olarak Verilecek! 2022 Engelli maaşı aylık olarak verilecek şeklinde söylentileri …


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir